Kommande Evenemang

 Aktivitetsidéer
Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i Laholm, Halmstad eller Hylte kommun kontaktar du programansvarig i styrelsen.
 Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun kontaktar du
 Sven-Erik Andersson tel. 076-107 96 48
 Dessa kan självständigt fatta beslut om aktiviteter på upp till 750 kr. Vid kostnader därutöver måste styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.
 För att aktiviteten ska kunna godkännas måste alla i klubben vara välkomna att delta. 
 • MHRF Nyhetsbrev

  Under 2021 kommer MHRF att skicka ut nyhetsbrev med rimligt jämna mellanrum och här kommer det första.

  Håll till godo


 • Årsmöte 2021

  Vi, i styrelsen, har funderat kring om man skulle kunna ha årsmötet via mejl- och brevutskick och kommit fram till att det inte fungerar ur demokratisk synpunkt då motförslag till de val valberedningen föreslår inte kan hanteras med denna teknik.

  Klubben har inte heller den tekniska kompetensen att arrangera ett fungerande interaktivt årsmöte via länk.
  Alla medlemmar skulle heller inte kunna delta i sådant möte då detta erfordrar både dator och datorkompetens för deltagande.

  Styrelsen föreslår därför att det personliga årsmötet flyttas fram tills dess att de mötesrestriktioner
  som nu råder upphör.

  Styrelsen har vidare beslutat att lägga upp årsmöteshandlingarna på klubbens hemsida samt skicka ut handlingarna, via mejl, till alla medlemmar som lämnat mejladress.

  Bifogat i detta inlägg finns:

  verksamhetsberättelse

  1. revisionsberättelse
  2. balans- och resultaträkning
  3. budget för 2021
  4. valberedningens förslag
  5. Det här tycker jag om styrelsens förslag.

  Vi, i styrelsen, ser gärna att ni medlemmar läser igenom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansoch
  resultaträkning samt revisorernas förslag till ansvarsfrihet för styrelsen.

  Om ni anser att styrelsens förslag till budget för 2021 ser bra ut och är väl balanserad ber vi er att preliminärt
  godkänna att styrelsen arbetar efter denna budget fram tills dess att ett ordinarie årsmöte kan genomföras.

  Ni som vill uttrycka er åsikt går in på enkäten “Tycker jag om styrelsens förslag”. Här kan ni tycka till och när ni sedan trycker på “sänd” så skickas blanketten automatiskt till klubben.

  Styrelsen hoppas att ni medlemmar har förståelse för de mötesrestriktioner som vi och alla andra föreningar drabbas av pga coronapandemin. Ovanstående lösning av årsmötesproblematiken ger klubben ett andrum
  och möjliggör samtidigt att verksamheten kan fortsätta i normal omfattning, i alla fall så normal som samhällets mötesrestriktioner tillåter.

  Styrelsen:
  Ordförande Tomas Ahlberg, Vice ordförande Richard Jönsson, Sekreterare Solveig Johansson,
  Kassör Per Nilsson, Programansvarig Thomas Cronqvist.