Medlemsavgiften

Betalningspåminnelse om årsavgiften.

Den 31 januari 2023 måste årsavgiften vara betald för att du ska ha rösträtt på årsmötet som hålls på restaurang Ekholmen i Vessigebro 8/2 2023 kl 19.00

MHRF-försäkringen är villkorad av att medlemsavgiften betalas i tid.

Du kan betala medlemsavgiften på 300 kr via SWISH 123 265 63 20 eller via Bankgiro 5804-6905
Betalar du med SWISH eller BG – glöm inte att skriva ditt medlemsnummer på meddelanderaden

När du byter adress, tel.nummer, e-post etc., kom ihåg att meddela även oss.

Välj att skriva till
Hallands Fordonsveteraner
c/o Per Nilsson, Kåphult 203, 312 52 Knäred
eller maila info@hallandsfordonsveteraner.com

Styrelsen tackar för året 2022 och ser fram emot
ett nytt trevligt veteranfordonsår 2023!