Styrelsen

Styrelsen 2023:
Ordförande: Tomas Ahlberg 070-5252039
V.Ordförane: Richard Jönsson 070-666 32 33
Ekonomiansvarig: Per Nilsson 070-928 35 08
Sekreterare: Solveig Johansson 070-820 32 33
Aktivitetssamordnare: Thomas Cronqvist 070-5207250
Revisorer: Sven-Göran Nilsson 0430-16780 och Bo Nilsson 070-6765801
Revisorsuppleant: Per Engdahl 070-998 26 38

Valberedning:
Bo Birgersson 070-610 87 61
Göran Lundahl 070-552 97 74

Organisation övrigt:
Ekonomi, medlemsregister: 
Tidningsredaktör: Lars Rendahl 070-201 85 59
Webmaster: Fabian Åhlund 076-877 44 93
Sociala medier:  Vakant
Materialansvarig: Vakant
Försäkringsansvarig: Rickard Andersson 070-416 68 63
Rally & utställningssamordnare:
Sven-Erik Andersson, Tvååker, 076-1079648

Aktivitetsansvarigas geografiska ansvarsområde:
Halmstad och Hylte kommuner,Vakant
Sven-Erik Andersson, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommuner, tel 076-107 96 48 Mail
Laholm, Vakant