Årsmötet uppskjutet samt ingen verksamhet i lokalen under våren

ÅRSMÖTET ÄR UPPSKJUTET TILL DEN 20 APRIL 2022!
Pga pågående pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tvingas vi åter igen att skjuta på vårt årsmöte.
Mer info kommer i Fördelardosan i början av mars samt via mejl och hemsida.

INGEN VERKSAMHET I KLUBBLOKALEN UNDER VÅREN!All planerad verksamhet ställs in pga den pågående snabba smittspridningen av covid.
Beslut tagna i styrelsen för Hallands Fordonsveteraner den 11 januari 2022

Tomas Ahlberg, ordf.
Richard Jönsson, v ordf
Solveig Johansson, sekr
Thomas Cronqvist, progr.ansv
Per Nilsson deltog inte (är i karantän)