Platser kvar på vårresan

Hej alla

Ni som har funderar men ännu inte bokat, den “fulla bussen” är nu inte fylld då
vi har fått 2 återbud till bussresan den 28 maj.Kontakta Arne Åkerblom på tel. 070-624 11 36.

Se bifogat

varresa