Vad kostar försäkringen?


Självrisker
Trafik 1 000 kr
Vagnskada 1 500 kr
Brand och stöld 1 000 kr
Räddning 1 000 kr
Glas 1 500 kr
Glaslagning 0 kr
Rättsskydd
20% av kostnad, lägst 1 200 kr


Dyrare fordon

För samtliga fordon gäller:
extra försäkringsbelopp kan köpas till per
2 pbb (94 600 kr) åt gången.
Priset per 2 prisbasbelopp varierar enligt
nedan.
Prisbasbeloppet (pbb) för 2020
är 47 300 kr.
2–8 extra pbb (per 2 pbb) 125 kr
10–30 extra pbb (per 2 pbb) 170 kr
32–96 extra pbb (per 2 pbb) 240 kr
Obs! Vid försäkringsbelopp
över 30 pbb krävs en garagebesiktning

Grundförutsättning

Du är medlem i en MHRF-ansluten klubb
• Fordonet ska vara minst 20 år gammalt
• Fordonet förvaras i låst utrymme/
garage
• Fordonet är endast för nöjeskörning
• Du har ett bruksfordon eller tillgång till
ett i hushållet


Allt detta ingår!

Följande ingår för fordon som används i trafik (även fordon
med avvikelse, blivande klassiker, rullande renovering och
korttidsförsäkring):

Trafikförsäkring

 • Personskada
 • Skador som du med ditt fordon kan orsaka någon annans fordon och/eller egendom.

Helförsäkring
Utöver ovan ingår:

 • Glasruteförsäkring
 • Räddningsförsäkring (bl. a. bärgning)
 • Brandförsäkring
 • Stöldförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Vagnskadeförsäkring
 • Kristerapi.

Vad ingår inte?
Nedan ges några exempel på vad som inte omfattas av MHRFförsäkringen,
oavsett försäkringsalternativ:

 • Maskinskada
 • Saker du har med dig i fordonet som inte är fordonstillbehör, till exempel mobiltelefon, läsplatta, GPS eller bagage • Utrustning som inte är normalt och tidstypisk för fordonet
 • Skada som uppkommit på fordonet vid tävling eller liknande användning inom inhägnat eller avlyst område samt vid hastighetskörning som till exempel streetrace
 • Skada i samband med övningskörning eller uthyrning.

Mer detaljerad information i villkoren