Hur ansöker jag om en MHRF försäkring


Möjligheten att teckna en MHRF försäkring är en viktig del i ditt medlemskap i föreningen, men hur fungerar det rent praktiskt.
Ja det skall vi försöka förklara här.


Det du skall göra innan du ansöker om en MHRF-försäkring är följande.
Kan du svara ja på följande frågor:

 • Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?
 • Är fordonet minst 20 år gammalt?
 • Används fordonet endast för nöjeskörn- ing?
 • Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
 • Har du tillgång till bruksfordon?

Om du svarar ja på ovanstående kan du ansöka om en MHRF-försäkring!!!


Säkerhetskrav på fordonet

För att få MHRF-försäkring krävs två saker för alla fordon utom mc och moped :

 • Huvudströmbrytare/batterifrånskiljare
  • MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare i metall med metallvred åtkomlig inifrån bilens kupé. Den skall tåla 100A kontinuerligt och 500 A under fem sekunder. Som alternativ rekommenderar MHRF en batterifrånskiljare monterad direkt på batteriets minuspol.
 • Handbrandsläckare med i fordonet
  • MHRF och Folksam accepterar endast en minst 2kg handbrandsläckare av pulvertyp (13A89BC)

När allt detta är uppfyllt är det dags att göra en ansökan om en MHRF- försäkring.


Det finns två alternativ att göra en an- sökan. Man kan ansöka digitalt eller i pappersform.
Du börjar med att ta kontakt med en av klubbens besiktningsmän. Vi har tre stycken på olika orter i halland. Telefon- nummer till dessa tre hittar du på sidan två i denna tidning. Besiktningsmannen kan antingen komma till dig eller så kör du fordonet till honom. Besiktningen ko- star 200kr + eventuell körkostnad enligt statlig norm 18,50 kr/mil.


Hur ansöker jag en MHRF försäkring digitalt.
Du behöver tillgång till dator eller surf- platta
Så här gör du:

 • Gå in på mhrf.se och välj MHRF-försäkringen
 • Läs igenom villkor välj  sedan  ”Så här skapar du ansökan om MHRF- försäkring” i vänstra listen.
 • Läs igenom i genom instruktionerna
 • Skapa digitalt konto knappen finner du överst till höger där fyller du i dina per- sonuppgifter samt din klubbtillhörighet. Det här gör du en gång
 • Nästa steg är att skapa en digital- försäkringsansökan och den knappen finns på höger sidan.
 • Logga in med ditt användarnamn och lösenord
 • Välj” mina försäkringar” och skapa en ny ansökan enligt anvisning
 • I den digitala ansökan fyller du i: Fordonsuppgifter, försäkringsalternativ och försäkringsbelopp
 • Ladda upp begärt antal bilder som försäkringsalternativet kräver
 • Vilken klubb jag söker genom samt besiktningsman OBS detta är viktigt
 • Tag kontakt med besiktningsmannen för att avtala tid och plats för besiktningen
 • Känner du dig klar med ansökan så skickar du in den.

Besiktningen utförs på avtalad tid och plats. Besiktningsmannen skriver pro- tokoll och lägger in detta digitalt på sin dator.

Nu är ansökan klar och går vidare till MHRF för godkännande.

Detta förfarandet är att föredra då det går mycket fortare och är enklare att up- pdatera försäkringen i framtiden.


Hur ansöker jag en MHRF-försäkring pappersvägen

Det första du skall göra är att tag kontakt med försäkringsansvarig Rikard Anders- son 070-4166863 för att få ansöknings- blankett och instruktioner om hur bil- derna skall tas och hur mycket bilder som behövs för det ansökta försäkringsalter- nativet. När ni får ansökningsblanketten fyller ni personuppgifter och fordonets uppgifter. Tag bilderna enligt instruk- tion och framkalla dessa hos en fotograf, beställ kopior i storleken 9×12. Skriv fotodatum och eventuellt registrering- snummer på baksidan av samtliga foton. Detta är ett absolut krav. Tag kontakt med besiktningsman och bestäm tid och plats. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll som han fyller i. Om ansökningsblanketten är rätt ifylld med önskat datum från försäkringen skall gälla. Det duger inte med snarast. Och värdet på fordonet är ifyllt samt att an- sökan är underskriven. Fotona har regnr och fotodatum på baksidan så godkänner besiktningsmannen ansökan.

Sedan skall ansökan, fotona och besikt- nings protokollet sändas in till MHRF. Och det gör den sökande.

Ansökan via pappers vägen kommer att försvinna 1 maj 2022


Adressen till MHRF är:

Motorhistoriska Riksförbundet
Stenkilsgatan 5 BV
126 52 Hägersten

Rikard Andersson, besiktningsansvarig i Hallands Fordonsveteraner