Besiktning för MHRF försäkring-hur går det till?


Michael Bengtsson, en av HFVs tidig-are ordförande, importerar ibland bilar från vårt stora grannland i väster, USA. Denna gång blev det en Chrysler och naturligtvis skulle bilen, efter ursprungs-kontroll hos Svensk Bilprovning, ha en MHRF-försäkring.


Bilens ägare, Michael Bengtsson (i rött) och Anders Bertilsson går här igenom bilens fakta.

Att göra en besiktning tar ca 20 – 60 minuter beroende på fordonets skick. En stor del av den tiden används till att fylla i det protokoll som ska skickas till MHRF

Michael tog kontakt med klubbens närmaste besiktningsman, Anders Ber-tilsson i Åled och kom överens om tid för besiktning. Denna gång blev även redaktören inbjuden att delta vid MHRF-besiktningen.
Det hela började med att Anders gick igenom bilens dokumentation med Michael och sedan letade Anders upp chassi- och motornummer för att se att allt stämde överens med registrerings-beviset.


Anders kontrollerar att chassinumret stämmer med registreringshandlingen
Stämmer motornumret? Och var finns det? Det är inte alltid så lätt att hitta rätt.

Därefter började den ockulära besikt-ningen av bilen. Rost? Nej, det hittades ingen. Inredningen var sliten, ja den var helt slut. Solbränd lack då bilen kom från de torra och soliga delarna av USA. Anders skrev protokoll, noterade allt han såg och förklarade efter genomgången besiktning att bilen var i mycket bra skick rent mekaniskt men fordrade en hel del arbete med inredningen. Slutomdömet blev att bilen rekommen-derades få MHRF-försäkring.


Anders letar rost i bagageutrymmet men hittar inga “hål”.
Finns det rost under? Som besiktnings-man får man inte vara rädd för att smutsa ner sig. Tur att det var torrt denna gång.