Aktivitetsregler kopplat till Covid19

Verksamhet nästan som vanligt under 2021

Ni har säkert alla läst om den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari och funderat kring hur den skulle komma att påverka HFVs verksamhet under vår, sommar och höst 2021.

HFV har varit i kontakt med MHRF för att försöka klargöra det nya regelverket och det visar sig att det inte behöver innebära några större inskränkningar i vår tänkta verksamhet.

Glädjande nog så har det gjorts undantag för interna klubbarrangemang i lagstiftningen. Men vi får bara göra utomhus-arrangemang. Vill vi vara inne gäller 8-personersregeln.

För aktiviteter utomhus finns inga antals-inskränkningar. Här gäller det istället att visa sunt förnuft och hålla rekommenderade avstånd.

Det finns emellertid en inskränkning vi absolut inte får bryta mot:

“Inga andra föreningar får bjudas in till våra arrangemang”.

Sammanfattningsvis så kan klubben arrangera utflykter som under “normala år” och även planera för årets Västkustrally. I årets aktiviteter kommer det endast att vara möjligt för HFV-medlemmar och familjemedlemmar* att deltaga.

Kommande evenemang kommer att publiceras här och kontinuerligt uppdateras. Vi kommer också som vanligt skicka ut ett gruppmejl inför varje aktivitet.

*Familjemedlem är person som bor ihop med medlem på samma adress.