Tågdagarna i Landeryd

Drygt 20 veteranbilar och 1 motorcykel besökte Tågdagarna i Landeryd den 24 september.


Mannen framför lastbilen är träffens arrangör tillika aktivitetsansvarig i Halmstad, Hylte och Laholm, Peter Frömo


Ett gäng HFV-are fikar vid bilarna