Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsstämma 2021-2022

20 April, 2022 @ 19:00

På grund av pandemirestriktionerna kunde inget årsmöte genomföras 2021.
Styrelsen har därför i samråd med valberedning och revisorer beslutat att både 2021och
2022 års årsstämmor skall genomföras den 20 april 2022.

Till respektive årsstämma skall deltagarförteckning upprättas och eventuella fullmakter noteras.
Varje årsstämma kommer att välja ordförande, sekreterare och justeringsmän.
På respektive årsmöte skall verksamhetsberättelse och kassarapport läggas fram för godkännande.
Revisorerna lägger fram sin revisionsberättelse och rekommendation om ansvarsfrihet
På respektive årsmöte väljs , förutom styrelseledamöter, två revisorer, en revisorssuppleant
samt en valberedning bestående av minst två personer.

Endast betalande medlemmar har rösträtt på årsstämmorna!

Ekholmens Restaurang i Vessigebro ligger strax intill bron som går över Ätran.

OBS! Sista anmälan är den 10 April

*Bussar avgår
kl 17.30 Kungsbacka Kungsmässan
kl 18.10 Varberg Nord
kl 17.30 Maxi i Mellbystrand
kl 18.00 Halmstad Arena
kl 18.30 McDonalds i Falkenberg
(väg 154)
Anmälan till: Richard Jönsson Tel 070-666 32 33. richard-jonsson@telia.com

OBS! Ring efter kl 18.00

* Minst 10 personer måste anmäla sig till respektive buss. Om antalet inte kommer upp till 10 ska vi försöka organisera samåkning

Details

Date:
20 April, 2022
Time:
19:00
 Aktivitetsidéer
Har du några idéer om utflykter, grillkvällar, rallyn, studiebesök osv och bor i Laholm, Halmstad eller Hylte kommun kontaktar du programansvarig i styrelsen.
Bor du i Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka kommun kontaktar du
Sven-Erik Andersson tel. 076-107 96 48
Dessa kan självständigt fatta beslut om aktiviteter på upp till 750 kr. Vid kostnader därutöver måste styrelsen godkänna aktivitetskostnaden.
För att aktiviteten ska kunna godkännas måste alla i klubben vara välkomna att delta.